FANDOM


The Thousand Rand Challenge Business Plan Template Edit

Name and Contact details of client:

Allison Marais P.O. Box 856 Da Gamaskop 6501 Tel: 044 693 0143


Description of the business Edit

What exactly is it that is going to be sold or done?

Spesialiseer in verhuring van alle breekware, messegoed en linne wat nodig is vir funksies, patytjies ens. Breekware soos bv. koppies, pierings, borde, sjampanje, wyn en koeldrank glase, glasbekers ens. Messegoed bv. Messe, vurke, eetlepels, soplepels en opskep lepels Linne bv. Tafel linne en kratte waarin ware verpak word.

What skills are needed to do this? Where is this taught and how much will it cost?

Administratiewe vaardighede Bemarking vaardighede Finansiële vaardighede Goeie mense verhoudinge

What tools or equipment are needed? Where can they be bought, and how much will they cost?

Telefoon Faksmasjien Handelaar in tweede handse toerusting Koste +- R1000, 00

How much space is needed to work from?

Spaarkamer in my eie woning, geen ekstra koste verbonde en telefoon en elektrisiteit sal tot ‘n minimum beperk word.

Where will the space be found, and how much will it cost to rent?

Spaarkamer in eie woning, geen ekstra kostes verbonde nie.

What sort of people will buy the product? Who are they and where do they live?

Enige een van die publiek wat n behoefte aan my diens het. Persone wat funksies reël vir privaat of besigheids doeleindes. Persone wat in bereikbare gebiede woon en daar sal ook n spesiale fokus op die swart gemeenskappe geplaas word.

How much and how often will they buy? Will they come to the shop or will it be necessary to deliver?

Die kliënt sal van ons dienste gebruik maak soos hulle behoefte daarna ontwikkel. Kliënt sal alle aflewerings persoonlik moet kom afhaal of vir ‘n addisionele bedrag kan daar onderhandel word vir aflewerings

Upstream Businesses Edit

A list of businesses and ideas that provide the services and products that this business needs:

  • Tweede handse winkels / Pawn Shops
  • Groothandelaars / goedkoper wanneer in groot hoeveelhede aankoop.

Downstream Businesses Edit

A list of businesses and ideas that this business could provide products for.

  • Funksies soos bv. troues, partytjies ens.
  • Privaat gebruik, kerke en skole.

Competitors Edit

What major competitors will attract clients' spending away from the business products?

  • Kerk
  • ACVV

What prices and products do these companies have?

  • Kerke - Koppies, pierings en borde (R1 per stuk)
  • ACVV - Verskeidenheid van breekware en messegoed (pryse wissel)

What makes them popular / unpopular?

Nie altyd netjies en beskikbaar wanneer nodig nie Breekware nie altyd skoon nie Nie genoegsame voorraad nie

What do they do to attract customers? Specials? Interesting marketing / advertising?

Pryse word so laag as moontlik gehou en deposito word terug betaal op toerusting wat in netjiese toestand terug versorg word.

Which of the competitors stand out as being particularly good at what they do?

Geeneen, daarom het ek op die besigheid besluit. What can be done to stand out against them? What can be done that is more exciting / more interesting?

Ware gaan altyd in top kondisie wees Altyd betyds en genoegsame voorraad beskikbaar wees Besprekings sal stiptelik nagekom word Ware sal teen ñ kompeterende prys beskikbaar gestel word Kontrole sal gehou word om altwee partye te beskerm Maak die tafels gereed voor die tyd, reel vir blomme en versierings teen prys.

Marketing the business to clients Edit

What sort of people will buy the products and how important is product consistency to them (e.g. must every loaf of bread be identical)?

Mense wat funksies reël

How seasonal or fashion-dependent are their buying habits (do they buy only in summer, only over Christmas, etc.)?

Daar ontstaan ñ behoefte vir verskillende funksies dwars deur die jaar.

Do the clients want the products to be the cheapest or the best (low price / low quality or high price / high quality)?

Goedkoop en die beste maar ook goeie waarde vir geld

How do the clients decide where to buy the products? What sorts of advertising / promotions attract their interest?

"By word of mouth" - verwysing Advertensies in plaaslike koerant Persoonlike briewe aan potentiële kliënte met pryse, kontak nr. en alle nodige inligting Spesiale aanbiedinge.

Do the clients want the same things sold in the same way, or do they want things to change all the time?

Afhangende van persoon tot persoon en wat elke individu se spesifieke behoefte behels

What can be done to attract the first clients (the most important and most difficult to get)? How much will it cost?

Gesels met vriende en familie om hul funksies met jou te reël Spesiale aanbiedings en advertensies

The business inputs and outputs Edit

List all of the inputs (products that are required to produce the products):

Groot en klein borde Messegoed (vurke, messe, lepels, eetlepels en teelepels) Koppies, pierings, glase Tafeldoeke en linne.

List all the suppliers for the inputs:

Tweede handse winkels Groothandelaars waar ek die goedere kan aanskaf op ‘n groot maat. Sal self al die tafeldoeke en linne maak en dan benodig ek tans net die materiaal wat ek by een van die plaaslike materiaal winkels kan aankoop soos bv. Lapland Mosselbaai

List all of your outputs (products created by your business):

Verhuring van breekware, linne, messegoed ens

What sort of prices can be charged and how much profit will can be made on each item (a rough estimate)?

Artikel: Koop prys: Verhuurings koste (per Borde (groot & klein) R25. 00 R1. 30 Messegoed(vurke,lepels ens) R10. 00 R1. 30 Breekware (koppies, pierings ens) R10 – R20. 00 R1. 30 Tafeldoeke R25. 00 R5. 00 Verhuur ‘n item vir R1.30 – en ‘n minimum van 550 items per maand Do the outputs have a shelf-life? Must they be sold within a specified time limit before they go off / can't be sold? Which ones?

Nee, daar is nie ñ spesifieke tyd waarin die produkte verkoop moet word nie aangesien dit hoofsaaklik as ñ verhurings maatskappy werksaam gaan funksioneer.

Setting up the business Edit

List everything that needs to be done to prepare the business to be ready (list everything needed to have as well, both equipment and stock):

Kantoorspasie met stoorfasiliteite Telefoon Faksmasjien Breekware, messegoed, linne en kratte

How long will it take to get all of these things and how much will they cost to get?

Een week en die kostes sal nie meer as R1000, 00 Slegs die aankope van die breekware.

List all the fixed costs to be paid every month even if nothing is sold (things like rent, electricity, telephone, staff wages):

Telefoon kostes vir bemarking & reëlings: R100 per maand Skryfbehoeftes & posgeld t.o.v. bemarking: R100 per maand

Total amount for fixed costs: R200.00

How many staff will be needed and how much will each of them be paid (wages must be included in the fixed costs above)?

Geen personeel nie - alleenmansaak

What training will they need, how long will it take and how much will it cost?

Beskik tans oor al die nodige kwalifikasies.

The manufacturing or production process Edit

What possible problems may happen during each step of the manufacturing process?

Tekort aan voorraad

What solutions can be identified for these problems? How much will they cost and how long will they take to fix?

Gereelde voorraad opname om bg. te voorkom What is the maintenance program for all the equipment?

Vervanging van stukkende ware. Deposito sal gebruik word om stukkende ware te vervang.

What safety requirements are important for production?

Breekware moet versigtig gehanteer word.

How will quality control and client feedback be handled?

"Zero tolerance" vir kwaliteit Kliënte sal versoek word om alle terugvoerings op skrif te stel wat ons dan op rekord sal hou.

Costing and bookkeeping Edit

How many of each of the stock items can reasonably be sold each day (and month)?

+- 450 breekware teen R1, 30 per stuk x 11 dae R6435.00 +- 50 Linne teen R5 per stuk x 11 dae R2750.00 Totale inkomste op bogenoemde R9185.00 Minus aftrekings aan uitgawes R200.00 Totale wins: R8985.00


Will sales volumes be a similar number of each item each month, or is there seasonal variation (cold months, hot, or festivals)?

Funksies sal wissel van maand tot maand

What sort of pricing strategy will be chosen (cheapest or best)?

Goedkoop en die beste.

What profit margin will be chosen for the products?

Ten minste 11 breekware en 11 linne verhurings per maand

Write down the cost prices plus the margin for each stock item you will sell, and the selling price of each product?

Artikel: Koop prys: Verhuurings koste (per Borde (groot & klein) R25. 00 R1. 30 Messegoed(vurke,lepels ens) R10. 00 R1. 30 Breekware (koppies, pierings ens) R10 – R20. 00 R1. 30 Tafeldoeke R25. 00 R5. 00

Is this competitive? Will customers pay this much? Do the margins need to be adjusted? By how much?

Linne word verhuur teen R5 per item Breekware en messegoed teen R1, 30 per item

Now, set a target. How many items for each product need to be sold on a daily (and monthly) basis to be profitable?

Ja dit is baie billik en bekostigbaar

Set out the products, costs, margins and selling prices:

Ten minste 11 breekware en 11 linne verhuurings per maand


What trends are included in the projections?

Ek verhuur ‘n item vir R1.30 en kan ‘n minimum van 550 items per maand verhuur. Jy het verskillende items van R1.30 x 5 = R6.50 (dus per setting, sitplek & persoon) dus R6.50 x 550 = R3575 en tafeldoeke teen R5.00 elk x 50 per maand (minimum) : R250.00 Huur goedkoop in en verhuur uit, moet nog voorsiening maak vir opruim, skoonmaak en ekstra vervoer.

Running the business Edit

What is the process for running the business on a typical day? Who will be responsible for each step? Link this back to the production process.

Tel die goedere soos aangevra deur klient, maak seker alles in volgens die bestelling. Klient kom breekware afhaal, ek vervoer goedere na funksie en kry saal en tafels gereed.

Who will act as backup should the person responsible not be there? What do they need to act as backup?

My man en suster

What weekly processes need to be performed? Who is responsible, who is backup and what tools are required?

Voorraad opname en Vervanging van voorraad indien nodig, skoonmaak van gereedskap na gebruik.

What monthly processes need to be performed? Who is responsible, who is backup and what tools are required?

Maandelikse Boekhouding & finasiele state

What is the schedule for training and motivating staff?

Nie van toepassing nie

What processes are required for maintenance and new product creation? Who is responsible and what tools do they need?

Vervanging van stukkende ware en voorraad

Before beginning Edit

What major laws concern the business, and which government departments should be called to keep up to date (list phone numbers)?

Nie van toepassing

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.